Bảng giá tên miền

Trung tâm Kinh Doanh VNPT – Khánh Hòa xin gửi đến Quý khách bảng báo giá dịch vụ tên miền đang được áp dụng như sau:

STT

Nội dung

Đơn giá năm đầu tiên

(VNĐ)

Đơn giá duy trì các năm tiếp theo

(VNĐ)

Ghi chú

1

Tên miền cấp II

(tên miền có dạng *.vn)

753.500

465.500

 

2

Tên miền có dạng com.vn, net.vn, biz.vn

620.500

332.500

 

3

Tên miền có dạng Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh: ví dụ: hanoi.vn)

372.300

199.500

 

4

Tên miền Name.vn

73.200

30.000

 

Trong đó:

STT

PHÍ VÀ LỆ PHÍ

ĐVT

GIÁ (ĐỒNG)

Ghi chú

CẤP II

(tên miền có dạng *.vn)

CẤP III

com.vn, net.vn, biz.vn

Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh: ví dụ: hanoi.vn)

Name.vn

1

Phí chuyển đổi tên miền: khi cần chuyển giao tên miền DNS này sang DNS khác

Lần

Miễn phí

 

2

Phí đăng ký tên miền

Lần

200.000

200.000

120.000

30.000

VAT 0%

3

Cước dịch vụ đăng ký tên miền

Lần

88.000

88.000

52.800

13.200

VAT 10%

4

Phí duy trì tên miền

Năm

350.000

250.000

150.000

30.000

VAT 0%

5

Cước dịch vụ Duy trì tên miền

Năm

115.500

82.500

49.500

 

VAT 10%

-    Đối với tên miền đăng ký mới, năm đầu tiên sẽ chịu 2 loại phí: Phí đăng ký (1 lần) + Phí duy trì hàng năm (1 + 2 + 3 + 4)
-    Đối với tên miền duy trì, sẽ chỉ chịu 1 loại phí: Phí duy trì hàng năm (3 +4)
-    Tên miền đăng ký mới sẽ được kích hoạt nhanh nhất là 1h và chậm nhất là 24h (tùy thuộc vào hệ thống tên miền và máy chủ DNS quốc gia Việt Nam) kể từ khi nhận bản khai đăng ký dịch vụ.
-    Tên miền hết hạn vẫn sẽ hoạt động bình thường trong 03 ngày đầu, 30 ngày tiếp theo đó sẽ bị khóa, sau đó nếu vẫn không được duy trì tên miền sẽ bị thu hồi.
Kiểm tra tên miền
www.
Đăng ký tên miền Việt Nam chỉ với 350.000 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn 1
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 3
Tư vấn 3
Kỹ thuật 2
Kỹ thuật 4
Tư vấn 4