Danh sách các biểu mẫu đăng ký tên miền

1. Mẫu đăng ký cá nhân

2. Mẫu đăng ký tổ chức

3. Mẫu thay đổi thông tin

4. Mẫu đăng ký tên miền .gov.vn

5. Mẫu hoàn trả tên miền tổ chức

6. Mẫu hoàn trả tên miền cá nhân

7. Mẫu thay đổi tên chủ thể Tổ chức

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Bán Hàng Doanh Nghiệp - Trung tâm Kinh Doanh VNPT - Khánh Hòa
Địa chỉ: 01 Hùng Vương - P. Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa
Phone: 058.3562567 - 058.3824379        Fax: 058.3562678
Email: sales.cenit@vnptkhanhhoa.vn hoặc hotro.cenit@vnptkhanhhoa.vn
Website: www.cenit.vn hoặc http://cenit.vnptkhanhhoa.vn

Trân trọng !

Kiểm tra tên miền
www.
Đăng ký tên miền Việt Nam chỉ với 350.000 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn 1
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 3
Tư vấn 3
Kỹ thuật 2
Kỹ thuật 4
Tư vấn 4