Thẻ game
1/ Thẻ VinaGame:

Có các mệnh giá sau: 120.000, 60.000, 20.000 VND

2/ Thẻ Au MG:Có các mệnh giá sau: 200.000, 100.000, 50.000, 20.000 VND

3/ Thẻ Gate đa năng:Có các mệnh giá sau: 100.000, 50.000, 20.000 VND

4/ Thẻ Oncash đa năng MG:Có các mệnh giá sau: 100.000, 60.000, 20.000 VND

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Tin Học (CenIT) - VNPT Khánh Hòa
Địa chỉ: 04 Lê Lợi - Nha Trang - Khánh Hòa
Phone: 058.3560444 - 058.3827355        Fax: 058.3562678
Email: sales.cenit@vnptkhanhhoa.vn hoặc hotro.cenit@vnptkhanhhoa.vn
Website: www.cenit.vn hoặc http://cenit.vnptkhanhhoa.vn

Trân trọng !
Kiểm tra tên miền
www.
Đăng ký tên miền Việt Nam chỉ với 350.000 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn 1
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 3
Tư vấn 3
Kỹ thuật 2
Kỹ thuật 4
Tư vấn 4