Dịch vụ Telehosting là gì?
Là dịch vụ mà khách hàng tự trang bị máy chủ, mang đến đặt tại CenIT và lựa chọn thông số kỹ thuật cho phù hợp với nhu cầu của mình. CenIT cung cấp cho khách hàng giải pháp hoàn toàn hợp lý đối với các doanh nghiệp, tổ chức vừa và nhỏ. Thay vì đặt phải đầu tư, quản trị, thiết lập hệ thống máy chủ dịch vụ tại nơi làm việc với chi phí rất cao, bạn có thể thuê một chỗ đặt máy chủ ngay trên hệ thống mạng máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ với đầy đủ các tính năng truy xuất dữ liệu trên băng thông Internet rộng và ổn định