Web hosting là gì ?
Sau khi bạn đã sở hữu 1 tên miền, xem như bạn đã có được 1 địa chỉ trên Internet. Tuy nhiên Website của bạn chưa thể đi vào hoạt động được nếu như bạn chưa đăng ký Hosting Website của bạn – Website có thể được ví như một “ngôi nhà”. Webhosting là dịch vụ cho thuê máy chủ Internet để bạn đặt “Ngôi nhà Website” lên mạng.

Nếu tên miền là địa chỉ, Website là ngôi nhà thì sử dụng Web hosting có nghĩa là “thuê đất để đặt ngôi nhà”. Web hosting được cung cấp bởi các công ty gọi là Hosting Provider. Họ cung cấp các không gian khác nhau gọi là Plan Hosting trên cùng một máy chủ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu lưu trữ website.