Làm thế nào để đưa hình ảnh lên website?
Có nhiều cách khác nhau để đưa hình ảnh, bài viết lên Website, nhưng phổ biến nhất là FTP.

Khi đăng ký dich vụ Web hosting bạn sẽ được cung cấp một tài khoản FTP. Sử dụng những phần mềm như CuteFTP, Filezilla để có thể đăng nhập vào máy chủ. Sau đó bạn có thể dễ dàng thực hiện đưa các thông tin mong muốn lên Website của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tải lên trang web bằng SSH hoặc tải lên các tập tin thông qua trình duyệt của bạn.