Trường hợp tôi muốn hosting của tôi có nhiều tên miền thì sao? Sự cố xử lý thế nào ?
Trường hợp tôi muốn hosting của tôi có nhiều tên miền thì sao?

CenIT sẽ hỗ trợ bạn khai báo để tất cả các tên miền bạn yêu cầu có thể trỏ về 1 website mà bạn yêu cầu.

Nếu như trong quá trình làm việc (code, upload… ) có sự nhầm lẫn dẫn tới Website bị lỗi thì TTTH sẽ hỗ trợ như thế nào?

CenIT sẽ hỗ trợ tốt nhất để bạn có thể khắc phục sự cố nhanh nhất. CenIT có thể hỗ trợ bạn phục hồi lại tất cả các dữ liệu, nội dung website vào các ngày trước khi sự cố xảy ra. Tất cả các dữ liệu của khách hàng sẽ được chúng tôi backup hàng ngày nên khi cần chúng toi có thể hỗ trợ ngay mà không tính phí phục vụ.