Thực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan quản lý thuế
Chi cục Thuế TP Nha Trang đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các nội dung về đăng ký Chữ ký số và kê khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp. Kể từ ngày 1/10/2014 tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện kê khai thuế thông qua phương tiện điện tử với cơ quan quản lý thuế.

Vì sự nghiệp giáo dục
Kiểm tra tên miền
www.
Đăng ký tên miền Việt Nam chỉ với 350.000 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn 1
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 3
Tư vấn 3
Kỹ thuật 2
Kỹ thuật 4
Tư vấn 4