Các bước để xây dựng một website

Giới Thiệu

Giai đoạn 1: Xác định phương hướng
1. Xác định phương hướng của website
2. Đặt mục tiêu cụ thể
3. Chọn đối tượng

Giai đoạn 2: Lập kế hoạch thiết kế
1. Mô tả web site
2. Mô tả nội dung
3. Mô tả tính chất kỹ thuật
4. Xác định nguồn tài liệu.
5. Chỉ định nhân sự tham gia thực sự
6. Tính toán chi phí
7. Lê kế hoạch thời Gian

Giai đoạn 3: Viết nội dung
1. Xây dựng sơ đồ site (Templates)
2. Phác thảo nội dung
3. Viết nội dung
4. Chọn hình ảnh

Giai đoạn 4: Thiết kế
1. Chọn ý tưởng
2. Khai triển ý tưởng
3. Thiết kế giao diện
4. Làm thiết kế mẫu
5. Kiểm tra tính khả dụng của thiết kế

Giai đoạn 5: Lập trình
1. Viết HTML (PHP, ASP)
2. Lập trình back-end
3. Kiểm tra chất lượng lập trình
4. Thử bản beta

Giai đoạn 6: Duy trì và quảng bá
1. Quảng bá trên search engine
2. Quảng bá bằng tài liệu in ấn và giới thiệu tại chỗ trên website
3. Thông báo và quảng cáo
4. Lập và phân tích hồ sơ người truy cập
5. Kế hoạch duy trì và cập nhật
6. Đánh giá và nâng cấp

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Tin Học (CenIT) - VNPT Khánh Hòa
Địa chỉ: 04 Lê Lợi - Nha Trang - Khánh Hòa
Phone: 058.3562567 - 058.3824379        Fax: 058.3562678
Email: sales.cenit@vnptkhanhhoa.vn hoặc hotro.cenit@vnptkhanhhoa.vn
Website: www.cenit.vn hoặc http://cenit.vnptkhanhhoa.vn

Trân trọng !

Vì sự nghiệp giáo dục
Kiểm tra tên miền
www.
Đăng ký tên miền Việt Nam chỉ với 350.000 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn 1
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 3
Tư vấn 3
Kỹ thuật 2
Kỹ thuật 4
Tư vấn 4